Thursday, September 19, 2013

Asterisk 11 Installation From Source


Minimum Requirements For Asterisk 11:-

apt-get install build-essential libssl-dev ncurses-dev libnewt-dev zlib1g-dev bison sqlite3 libsqlite3-dev nano automake
Asterisk 11 Install From Source:-

1) cd /usr/src
2) wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz
3) tar -zxvf asterisk-11-current.tar.gz
4) cd asterisk-*
5) ./configure --disable-xmldoc
6) make menuselect
7) make
8) make install
9) make samples

Prepare Asterisk To Use As A Startup:-

1) cd /usr/src/asterisk-*
2) cp contrib/init.d/rc.debian.asterisk /etc/init.d/asterisk
3) nano /etc/init.d/asterisk
4) Edit file text:-

    ## DAEMON=__ASTERISK_SBIN_DIR__/asterisk
    DAEMON=/usr/sbin/asterisk
    ## ASTVARRUNDIR=__ASTERISK_VARRUN_DIR__
    ASTVARRUNDIR=/var/run/asterisk/
    ## ASTETCDIR=__ASTERISK_ETC_DIR__
    ASTETCDIR=/etc/asterisk/ 

5) Then Ctrl+x for save
6) update-rc.d asterisk defaults
7) service asterisk start
3 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. dongtam
   mu private
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tổng đài tư vấn luật
   http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữngười, để phòng ngừa Nhạc gia.

   - Tốt lắm, chúng ta mang theo người nam này.

   - Ngũ Thiên Tôn và Tứ Thiên tôn cuối cùng cũng không chờ được.

   Đoan Mộc La Liệt nói.

   - Hai vị, xin không tiễn, chuyển cáo đến điện chủ, xin nhớ rõ điều kiện ban đầu của chúng ta, nếu như có thể mở kết giới ra, ở bên trong Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đều chia đều.

   - Hổ Mãnh lão tổ, cũng xin Viễn Cổ Hổ Tộc nhớ kỹ, chúng ta không phải muốn cùng các ngươi liên thủ mà là các ngươi muốn liên thủ với chúng ta.

   Đoan Mộc Bất Tuyệt khẽ nói, nhưng ngay sau đó hai ngươì liền dẫ Nhạc Tử Phong rời khỏi đại sảnh.

   - Lão tổ, Hắc Ám Thần Điện này ỷ thế hiếp người.

   Sau khi Đoan Mộc Bất Tuyệt và Đoan Mộc La Liệt đi rồi trong đại sảnh mấy người đều tức giận

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete