Tuesday, January 7, 2014

Asterisk Say.conf format for Hindi and Gujarati Language.

say.conf file use to set format for say number, After facing some problems finally I have created format to say number for Hindi and Gujarati Language.

For Hindi :-

[hin](date-base,digit-base)
    _[n]um:0. => num:${SAY:1}
    _[n]um:X => digits/${SAY}
    _[n]um:1X => digits/${SAY}
    ;_[n]um:[2-9]0 =>  digits/${SAY}
    _[n]um:[2-9][0-9] =>  digits/${SAY}
    ;_[n]um:[2-9][1-9] =>  digits/${SAY:0:1}0,
    _[n]um:X00 => num:${SAY:0:1}, digits/1000
    _[n]um:XXX => num:${SAY:0:1}, digits/1000, num:${SAY:1:2}

    _[n]um:X000 => num:${SAY:0:1}, digits/1000
    _[n]um:XXXX => num:${SAY:0:1}, digits/1000, num:${SAY:1}
    _[n]um:XX000 => num:${SAY:0:2}, digits/1000
    _[n]um:XXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/1000, num:${SAY:2}
    _[n]um:X00000 => num:${SAY:0:1}, digits/100000
    _[n]um:XXXXXX => num:${SAY:0:1}, digits/100000, num:${SAY:1}

    _[n]um:XX00000 => num:${SAY:0:2}, digits/100000
    _[n]um:XXXXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/100000, num:${SAY:2}
    _[n]um:X0000000 => num:${SAY:0:1}, digits/10000000
    _[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:1}, digits/10000000, num:${SAY:1}
    _[n]um:XX0000000 => num:${SAY:0:2}, digits/10000000
    _[n]um:XXXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/10000000, num:${SAY:2}

    _[n]um:X000000000 => num:${SAY:0:1}, digits/1000000000
    _[n]um:XXXXXXXXXX => num:${SAY:0:1}, digits/1000000000, num:${SAY:1}
    _[n]um:XX000000000 => num:${SAY:0:2}, digits/1000000000
    _[n]um:XXXXXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/1000000000, num:${SAY:2}
    _[n]um:XXX000000000 => num:${SAY:0:3}, digits/1000000000
    _[n]um:XXXXXXXXXXXX => num:${SAY:0:3}, digits/1000000000, num:${SAY:3}


For Gujarati :-

[guj](date-base,digit-base)
    _[n]um:0. => num:${SAY:1}
    _[n]um:X => digits/${SAY}
    _[n]um:1X => digits/${SAY}
    ;_[n]um:[2-9]0 =>  digits/${SAY}
    _[n]um:[2-9][0-9] =>  digits/${SAY}
    ;_[n]um:[2-9][1-9] =>  digits/${SAY:0:1}0,
    _[n]um:X00 => num:${SAY:0:1}, digits/1000
    _[n]um:XXX => num:${SAY:0:1}, digits/1000, num:${SAY:1:2}

    _[n]um:X000 => num:${SAY:0:1}, digits/1000
    _[n]um:XXXX => num:${SAY:0:1}, digits/1000, num:${SAY:1}
    _[n]um:XX000 => num:${SAY:0:2}, digits/1000
    _[n]um:XXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/1000, num:${SAY:2}
    _[n]um:X00000 => num:${SAY:0:1}, digits/100000
    _[n]um:XXXXXX => num:${SAY:0:1}, digits/100000, num:${SAY:1}

    _[n]um:XX00000 => num:${SAY:0:2}, digits/100000
    _[n]um:XXXXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/100000, num:${SAY:2}
    _[n]um:X0000000 => num:${SAY:0:1}, digits/10000000
    _[n]um:XXXXXXXX => num:${SAY:0:1}, digits/10000000, num:${SAY:1}
    _[n]um:XX0000000 => num:${SAY:0:2}, digits/10000000
    _[n]um:XXXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/10000000, num:${SAY:2}

    _[n]um:X000000000 => num:${SAY:0:1}, digits/1000000000
    _[n]um:XXXXXXXXXX => num:${SAY:0:1}, digits/1000000000, num:${SAY:1}
    _[n]um:XX000000000 => num:${SAY:0:2}, digits/1000000000
    _[n]um:XXXXXXXXXXX => num:${SAY:0:2}, digits/1000000000, num:${SAY:2}
    _[n]um:XXX000000000 => num:${SAY:0:3}, digits/1000000000
    _[n]um:XXXXXXXXXXXX => num:${SAY:0:3}, digits/1000000000, num:${SAY:3}


3 comments:

 1. mà nói.

  - Không có biện pháp gì, thực lực của chúng ta không bằng họ, đành nhường họ thôi.

  Trong mắt của Hổ Mãnh hiện ra một vẻ tức giận.

  - Lão tổ, lần này Hắc Ám Thần Điện lợi dụng hai người để bắt Nhạc Thành giao ra vật kia sao

  Hổ Kình tôn kính hỏi Hổ Mãnh.

  - Nếu đây đúng là người nhà của Nhạc Thành thì đúng là như vậy, có nữ nhân kia, chúng ta có thể dùng nàng ta để đổi lấy trận bàn màu đen, nếu có trậ bàn thì có thể mặc cả cò kè với Hắc Ám Thần Điện.
  dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Hổ Mãnh trả lời Hổ Kình, trong mắt hiện ra một vẻ lạnh lẽo.

  - Hổ Kình trưởng lão, nữ nhân này có liên hệ với Nhạc gia thế nào?

  Một bạch phát trưởng lão cất tiếng hỏi Hổ Kình, lúc này mọi người đang đánh giá Vân Phỉ Phỉ không nhúc nhích ở bên trong.

  ReplyDelete
 2. How do I make money from playing games and earning
  These are the ventureberg.com/ three most หาเงินออนไลน์ popular forms of gambling, and are explained in a https://deccasino.com/review/merit-casino/ very concise and septcasino.com concise manner. The most common forms of goyangfc.com gambling are:

  ReplyDelete