Tuesday, January 7, 2014

Convert Wav File to Asterisk GSM file format.

Create convert.sh file, which content:-

#!/bin/bash
for f in *.wav
do
OUTF=`echo "$f" | sed s/\.wav$/.gsm/g`
echo $OUTF
sox -V $f -r 8000 -c 1 $OUTF resample -ql
done

rm -rf *.wav

rm -rf *.sh

Just copy paste this Script in your wav files folder.

and open termnal go in your wav files folder using cd command.

and run this script use this command "sh convert.sh".

then all converted files are available in your wav file folder.


1 comment:

 1. lưu lại không ít cường giả, còn lại thì chống lại liên quân của Tứ Đại Nhân Tộc, cường giả của Viễn Cổ Hổ Tộc hiện tại ngã như mưa, nhưng một số người trong tộc nghe nói, hai vị lão tổ, Hổ Mãnh và Hổ Quyết, Hổ Quyết thì đã mất tích ở bên ngoài, điều này khiến bọn họ hoảng hốt không thôi.

  - Đội trưởng, gần đây chúng ta cùng với Hắc Ám Thần Điện, Viễn Cổ Minh Xà tộc Toan Nghê tộc liên thủ mà vẫn không đánh lại Tứ Đại Nhân Tộc hay sao?

  Một người mặc khôi giáp nói với đội trưởng của mình.

  - Cái này ai biết được, chỉ là có Hắc Ám Thần Điện ở đây xem ra chúng ta có thể thắng.
  dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Đội trưởng kia trả lời hán tử.

  - Đội trưởng nhưng ta nghe nói, hiện tại liên quân của chúng ta đang vẫn còn đánh Tứ Đại Nhân Tộc, chúng ta hai trăm năm trước liên thủ với Tứ Đại Nhân Tộc đánh Hắc Ám Thần Điện , hiện tại lại liên thủ với Hắc Ám Thần Điện đánh Tứ Đại Nhân Tộc, thật là kỳ quái.

  ReplyDelete