Tuesday, January 7, 2014

How to Convert wav file to ulaw for asterik.

Create convert.sh file, which content:-

#!/bin/bash
for f in *.wav
do
OUTF=`echo "$f" | sed s/\.wav$/.ulaw/g`
echo $OUTF
sox -V $f -r 8000 -c 1 -t ul -w $OUTF
done

rm -rf *.wav

rm -rf *.sh

Just copy paste this Script in your wav files folder.

and open termnal go in your wav files folder using cd command.

and run this script use this command "sh convert.sh".

then all converted files are available in your wav file folder.

1 comment:


 1. Thời gian từ từ trôi qua, ở trong Hạo Thiên Tháp, mọi người đều tĩnh tâm mà tu luyện, trong thời gian ngắn này, thậm chí có mấy người thuộc đội hộ vệ Kim Long đã đột phá, bất quá chỉ là cửu tinh Đấu Tôn tới thập tinh Đấu Tôn mà thôi.

  Cảm nhận thấy ở đây tu luyện rất tốt người thuộc đội hộ vệ Kim Long đều dốc sức tu luyện.

  Thời gian đã trôi qua hơn một tháng, lúc này một thanh mang của Nhạc Thành tràn ra ngoài Hạo Thiên Tháp. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp linh khí không ngừng nồng đậdongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữm, cuối cùng chuyển hóa về pháp nguyên ở đan điền bị Kim đan hút vào.

  Trên bầu trời kết giới của viễn cổ hổ tộc, lúc này không gian tràn ngập khuếch tán, ở công gian lối đi đã có không ít người đang chờ đợi.

  Thời gian trải qua hơn hai mươi ngày nữa, Viễn Cổ Hổ Tộc bắt đầu cuộn sóng, không gian thông đạo đã sắp tới Viễn Cổ Hổ Tộc lắm rồi.

  Gần đây không ít người trong tộc nghe nói chuyện Nhạc gia đánh lén nên Viễn Cổ Hổ Tộc vẫn

  ReplyDelete